Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Klachten huurwoning en Huurcommissie

Huurders en verhuurders kunnen met problemen rondom hun sociale huurwoning terecht bij de Huurcommissie.

Bemiddeling voor huurder en verhuurder

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder? Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de Huurcommissie om hulp vragen. De Huurcommissie adviseert en doet uitspraak over de huurprijs en het onderhoud van huurwoningen.

Uitspraak Huurcommissie

De Huurcommissie doet uitspraak over:

 • all-in prijs;
 • de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar;
 • huurverlaging;
 • huurverhoging;
 • woningverbetering en huurprijs;
 • onderhoud en huurprijs;
 • servicekosten en huurprijs: maandelijks voorschot;
 • servicekosten en huurprijs: eindafrekening.
 • geschillen bij overleggen tussen huurdersorganisaties en verhuurders.

Procedures die huurder kan starten

De huurder kan de volgende procedures starten bij de Huurcommissie:

 • de hoogte van de huurprijs in het eerste half jaar;
 • huurverlaging;
 • all-in prijs;
 • huurverhoging (na rappelbrief van de verhuurder);
 • woningverbetering en huurprijs;
 • onderhoud en huurprijs: verzoek om tijdelijke huurverlaging;
 • nutsvoorzieningen en huurprijs: maandelijks voorschot (dus niet bij de servicekosten);
 • nutsvoorzieningen, servicekosten en huurprijs: eindafrekening.

Procedures die verhuurder kan starten

De verhuurder kan de volgende procedures starten bij de Huurcommissie:

 • huurverhoging;
 • woningverbetering en huurprijs;
 • onderhoud en huurprijs: herstelmelding gebreken na uitspraak van de Huurcommissie;
 • servicekosten: eindafrekening.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.