Werken tot AOW en daarna

Omdat de beroepsbevolking krimpt, is het nodig dat mensen langer doorwerken. Dat is ook noodzakelijk om de AOW betaalbaar te houden. De overheid neemt maatregelen zodat ouderen makkelijker kunnen (blijven) werken tot hun AOW-leeftijd.

Werkbonus

Op 1 januari 2013 is de werkbonus ingevoerd voor werknemers van 61 tot 65 jaar. De doorwerkbonus is een belastingkorting. In het Begrotingsakkoord tussen D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiepartijen is in oktober 2013 afgesproken dat de werkbonus voor werkenden van 61 tot 64 jaar vervalt vanaf 1 januari 2015. Dat geldt alleen voor nieuwe gevallen. Vanaf 2018 vervalt de werkbonus geheel.

Mobiliteitsbonus

De mobiliteitsbonus stimuleert werkgevers om ouderen met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Zo krijgt een werkgever die een werkloze van 50 jaar of ouder in dienst neemt, gedurende 3 jaar lang een bonus van € 7000 per jaar.

Cao-afspraken

De sociale partners maken steeds meer cao-afspraken over doorwerken tot de AOW-leeftijd en behoud van werk voor ouderen.

Leeftijdsdiscriminatie aanpakken

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt vaak te maken met leeftijdsdiscriminatie. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt dit. Daarnaast zijn er projecten om werkgevers te informeren over gelijke behandeling op het werk.

Makkelijker doorwerken na AOW-leeftijd

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om ná het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken. Zo krijgen AOW’ers straks ook recht op het wettelijk minimumloon en worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om AOW'ers aan te nemen: zij hoeven het loon bij ziekte maar 6 weken door te betalen. Dat is 2 jaar voor andere werknemers.

De Tweede en Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regels ingaan.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.