Werken tot AOW en daarna

Omdat de beroepsbevolking krimpt, is het nodig dat mensen langer doorwerken. Dat is ook noodzakelijk om de AOW betaalbaar te houden. De overheid neemt maatregelen zodat ouderen makkelijker kunnen (blijven) werken tot hun AOW-leeftijd.

Werkbonus

De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. Alleen werknemers die op 1 januari 2015 61 jaar of ouder zijn, kunnen deze korting krijgen.

Mobiliteitsbonus

De mobiliteitsbonus stimuleert werkgevers om ouderen met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Zo krijgt een werkgever die een werkloze van 56 jaar of ouder in dienst neemt, gedurende 3 jaar lang een bonus van € 7000 per jaar.

Cao-afspraken

De sociale partners maken steeds meer cao-afspraken over doorwerken tot de AOW-leeftijd en behoud van werk voor ouderen.

Leeftijdsdiscriminatie aanpakken

Ouderen hebben op de arbeidsmarkt vaak te maken met leeftijdsdiscriminatie. De Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) verbiedt dit. Daarnaast zijn er projecten om werkgevers te informeren over gelijke behandeling op het werk.

Makkelijker doorwerken na AOW-leeftijd

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om ná het bereiken van de AOW-leeftijd door te werken. Zo krijgen AOW’ers straks ook recht op het wettelijk minimumloon en worden de mogelijkheden voor tijdelijke contracten verruimd. Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om AOW'ers aan te nemen.

De Tweede Kamer heeft met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingestemd. De Eerste Kamer moet dit wetsvoorstel nog behandelen en goedkeuren.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.